Política de Privacitat

La present “Política de Privacitat” ha sigut redactada per Glacom Italia S.r.l., amb seu legal a Toscolano Maderno (BS) Itàlia, via Trento núm. 124 (d’ara endavant “Glacom”) d’acord amb l’article 13 del Decret Legislatiu núm. 196 de 30 de juny de 2003 en matèria de protecció de dades personals (d’ara endavant “Codi de Privacitat”), amb la finalitat de descriure les modalitats de gestió del lloc web www.glacom.it  (d’ara endavant el “Lloc”) i dels serveis prestats, a través del Lloc, per Glacom (d’ara endavant els “Serveis”) en relació al tractament de les dades personals dels usuaris que consulten el Lloc i/o utilitzen els Serveis (d’ara endavant els “Usuaris”).
Aquesta Política de Privacitat es proporciona només per al Lloc i no per a altres llocs web als quals pugui accedir l’Usuari a través d’enllaços.

1.    La nostra política
Qualsevol persona té dret a la protecció de les seves dades personals. Glacom respecta el dret dels Usuaris a ser informats de la recollida i d’altres operacions de tractament de les seves dades personals. En el tractament de les dades que poden, directament o indirecta, identificar l’Usuari, Glacom, d’acord amb les disposicions del Codi de Privacitat, respecta un principi d’estricta necessitat.
Per aquest motiu, Glacom ha configurat el Lloc de manera que l’ús de les dades personals de l’Usuari quedi reduït al mínim i exclou així el tractament de les dades personals quan les finalitats cercades en cada cas es puguin aconseguir mitjançant l’ús de dades anònimes o per altres mitjans, que permeten identificar l’Usuari només en cas de necessitat o a demanda de les autoritats.

2.    Recollida de les dades personals
Registre a la Newsletter
La navegació pel Lloc és lliure i es pot dur a terme sense cap tipus de registre previ. Tot i això, per l’ús d’alguns Serveis posats a disposició dels Usuaris, es requereix a aquests el seu registre previ en una secció especial del Lloc. Únicament amb el consentiment exprés de l’Usuari aquestes dades podran ser utilitzades també per tota una sèrie d’activitats addicionals.
El registre, concretament, és necessari per rebre de Glacom la newsletter, comunicacions periòdiques enviades, per correu electrònic, a la direcció e-mail indicada per l’Usuari, a través de la qual els Usuaris seran informats d’iniciatives exclusives de Glacom i de les novetats comercials de Glacom (en endavant “Newsletter”), així com per rebre material comercial, promocional i/o publicitari per correu electrònic, a la direcció e-mail indicada per l’Usuari.

Dades aportades voluntàriament per l’Usuari
L’enviament opcional, explícit i voluntari de correus electrònics a les adreces indicades al Lloc comporta l’adquisició de l’adreça del remitent, necessària per respondre a les sol·licituds, així com qualsevol altra dada personal inclosa a la comunicació.
De la mateixa manera la transferència de dades personals per part de l’Usuari a la secció del Lloc anomenada “Contacte” comporta la conseqüent adquisició per part de Glacom de les dades introduïdes voluntàriament per l’Usuari als camps corresponents, les quals seran tractades per respondre als missatges i sol·licituds enviades.

Dades de navegació
Els sistemes informàtics i els procediments software disposats per al funcionament d’aquest Lloc adquireixen, durant el seu exercici normal, algunes dades personals la transmissió de les quals està implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet.
Es tracta d’informació que no és recollida per ser associada a interessos identificats, però que per la seva pròpia natura podrien, a través de l’elaboració i l’associació amb dades en poder de tercers, permetre identificar els usuaris.
En aquesta categoria de dades s’inclouen les adreces IP o els MAC adress dels ordinadors utilitzats pels usuaris que es connecten al Lloc, les adreces en URI (Uniform Resource Identifier) dels recursos sol·licitats, la mida de l’arxiu obtingut en resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta donada pel servidor (èxit, error, etc.) i altres paràmetres relacionats amb el sistema operatiu i l’entorn informàtic de l’usuari.
Aquestes dades s’utilitzen amb la única finalitat d’obtenir informació estadística anònima de l’ús del Lloc per controlar el seu correcte funcionament.

Cookies
Les cookies són arxius o parts d’informació que s’emmagatzemen al disc dur de l’ordinador de l’usuari (arxius enviats des del servidor del lloc web al navegador de l’usuari del propi lloc) durant la navegació pels llocs web.
Les cookies emmagatzemades a l’ordinador de l’Usuari no poden ser utilitzades per recuperar dades del seu disc dur, transmetre virus informàtics o identificar i utilitzar la seva adreça de e-mail. Cada cookie és única en relació amb el navegador i el dispositiu utilitzat per l’Usuari per accedir al Lloc.

* Tipus de cookies utilitzades

Glacom utilitza exclusivament cookies anomenades tècniques, és a dir, cookies que serveixen per a fer més àgil i ràpida la navegació i l’ús del Lloc.
Específicament es tracta de:

Cookies Necessàries
Aquestes cookies són essencials per navegar pel Lloc; permeten funcions com l’autenticació, la validació, la gestió d’una sessió de navegació i la prevenció del frau.

Cookies Funcionals
Aquestes cookies proporcionen funcionalitat addicional i permeten realitzar un seguiment de les preferències de l’Usuari, com ara la selecció de la llengua o la mida del caràcter utilitzat.

Cookies de Performance
Aquestes cookies registren el seguiment de les pàgines que l’Usuari visita amb més freqüència i de l’activitat al Lloc. Permeten la immediata identificació i resolució de tots els problemes tècnics que l’Usuari podria trobar durant la navegació pel Lloc. La informació que aquestes cookies conserven és agregada, anònima i no és utilitzada per recollir les dades personals amb finalitats publicitàries.

Cookies de Sessió
Les cookies de sessió utilitzades tenen la funció d’accelerar l’anàlisi del tràfic a internet i facilitar l’accés de l’Usuari als serveis prestats pel Lloc.
Cap dada personal dels Usuaris és requerida pel Lloc. No s’utilitzen cookies per a la transmissió d’informació de caràcter personal, ni s’utilitzen cookies persistents de cap tipus, o sistemes per al seguiment dels usuaris.
L’ús de cookies de sessió es limita estrictament a la transmissió d’identificadors de sessió (constituïts per números aleatoris generats pel servidor) necessaris per permetre l’exploració segura i eficient del Lloc.
Les cookies de sessió utilitzades en aquest Lloc eviten recórrer a altres tècniques informàtiques potencialment perjudicials per a la privacitat de la navegació dels usuaris i no permeten adquirir les dades personals d’identitat de l’usuari.

Cookise propietàries i de tercers
Les mencionades categories de cookies són utilitzades directament per Glacom; es tracta, per tant, de “cookies propietàries” provinents del Lloc.
Tot i això, s’utilitzen també cookies tècniques provinents d’altres llocs web, és a dir de tercers, que, mitjançant el Lloc, són deixades a l’ordinador de l’Usuari: es tracta de cookies anomenades de “tercers”.
Són cookies de “tercers” les anomenades cookies analytics, és a dir, cookies utilitzades per gestors dels llocs web per recollir informació, de forma agregada, sobre el número d’usuaris i sobre com aquests visiten el lloc web, i per tant per elaborar estadístiques generals del servei i el seu ús. Les cookies analytics que utilitza Glacom són les posades a disposició per Google Inc. a través del servei Google Analytics. Google Analytics utilitza cookies per permetre al Lloc analitzar les modalitats amb què els Usuaris utilitzen el Lloc. La informació generada per aquestes cookies sobre l’ús del Lloc (inclosa l’adreça IP) serà transmesa a Google Inc. en servidors situats, presumiblement, als Estats Units i memoritzada allà. Google utilitzarà aquesta informació per valorar l’ús del Lloc, recollir informes sobre l’activitat del Lloc i oferir altres serveis relacionats amb l’activitat del Lloc i de l’ús d’internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la llei, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà l’adreça IP de l’usuari a cap altra dada obtinguda per Google. Tot i això, seria tècnicament possible per Google identificar usuaris individuals basant-se en les dades obtingudes dels processos realitzats.
En aquest sentit, el convidem a llegir la política de cookies i el formulari de consentiment a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es, a través del qual és possible desactivar el servei de Google Analytics i per tant prevenir la transferència de dades a Google Inc.

Aquest Lloc no utilitza cookies de perfil, ni “propietàries” ni de “tercers”.


* Els drets dels usuaris
L’ús de les cookies en el Lloc es durà a terme exclusivament quan l’usuari hagi donat el seu consentiment a aquest efecte.
L’Usuari pot donar el seu consentiment a l’ús de cookies fent clic al “ok” del banner visible en el primer accés al Lloc, a la homepage d’aquest, o tancant el banner i desplaçant la homepage o fent clic en qualsevol element de la mateixa (realitzant, per tant, una acció de desplaçament o scroll down).
Es recorda que el consentiment sol·licitat a través del mencionat banner es refereix exclusivament a l’ús de cookies tècniques de “tercers”, i no a les cookies tècniques propietàries.
Per desactivar l’ús de cookies tècniques propietàries, l’Usuari haurà de modificar les seves preferències al browser, com s’indica a continuació.
Si l’interessat rebutja l’ús de cookies, aquestes no seran utilitzades, però la capacitat de prestar serveis serà reduïda. En aquest últim cas, algunes de les funcions del Lloc podrien no funcionar perfectament i alguns serveis podrien no estar disponibles. Les cookies no poden ser utilitzades i no seran utilitzades per recollir adreces email dels Usuaris, i tampoc seran utilitzades per obtenir informació del disc dur o dades personals o sensibles.
Cada Usuari té el poder de desactivar les cookies a través del software utilitzat per a la consulta d’Internet (l’anomenat “browser”). La majoria dels browser estan configurats per acceptar les cookies en absència d’instruccions per part de l’Usuari.
Glacom convida els Usuaris a comprovar la configuració del seu browser en relació a les cookies, i ajustar-los d’acord amb les seves preferències.
Per a la gestió de les cookies i de les preferències de l’Usuari, la configuració de cada navegador és diferent i es descriu en el menú d’ajuda del navegador, que permet saber com modificar les preferències en matèria de cookies.
Per Internet Explorer™: fer clic aquí
Per Safari™ Safari per iPhone, iPad, o iPod touch: fer clic aquí
Per Chrome™: fer clic aquí
Per Firefox™: fer clic aquí
Per Opera™: fer clic aquí

Per gestionar les seves preferències en relació a l’ús de cookies, l’Usuari pot consultar també el lloc web http://www.youronlinechoices.com/es  i modificar, al seu criteri, la configuració de les cookies.

3.    Aportació opcional de dades
A part de l’especificat sobre les dades de navegació, l’Usuari és lliure de proporcionar les seves dades personals, ja sigui a través del registre a la secció “Contacte” com a través del registre al servei de Newsletter, o a través de l’enviament de emails que continguin dades personals específiques, per exemple per sol·licitar informació i/o sol·licitar l’enviament de material informatiu/comercial o altres comunicacions.
Es recorda que no proporcionar les dades a Glacom pot comportar la impossibilitat d’obtenir allò sol·licitat per l’Usuari.

4.    Titular i Responsable del tractament
El Titular del tractament de les dades personals dels Usuaris en relació al servei de Newsletter i a les activitats d’enviament d’informació i/o de material informatiu, promocional i publicitari realitzat mitjançant el Lloc és Glacom Italia S.r.l., amb seu a Toscolano Maderno (BS) Itàlia, via Trento núm. 124, codi fiscal i P.IVA núm. 03482190984.
El Responsable del tractament és el Sr. Fausto Dibitonto.
És possible sol·licitar a Glacom la llista actualitzada de tots els altres Responsables del tractament especialment designats de conformitat amb l’article 29 del Codi de Privacitat, mitjançant l’enviament d’una petició a la següent adreça de correu electrònic: privacy@glacom.com .
Per qualsevol consulta o informació i/o aclariment o dubte sobre el tractament de les dades personals, pot enviar una sol·licitud escrita a Glacom a la següent adreça de correu electrònic: privacy@glacom.com .

5.    Modalitat i finalitat del tractament

Conservació i accés a les dades
En qualitat de Titular del tractament, Glacom procedeix, directament o a través del Responsable especialment designat, a desar les dades personals dels Usuaris en bases de dades especials, emmagatzemats en servidors a través del servei prestat per la societat Hetzner Online AG, amb seu a Stuttgarter Str. 1, 91710 Gunzenhausen (Alemanya), amb la qual Glacom té un contracte de web hosting signat. Aquesta empresa, que desenvolupa per Glacom exclusivament serveis de web hosting, garanteix el respecte de totes les mesures de seguretat necessàries d’acord amb les normatives europees per al correcte tractament i per a la protecció de les dades de caràcter personal.
Els servidors posats a disposició per a aquest servei de web hosting es troben situats a la Unió Europea, a Alemanya.
La política de privacitat de Hetzner Online AG es pot consultar a la següent adreça: https://www.hetzner.de/en/hosting/legal/datenschutz .
Glacom, per recollir i tractar les dades personals dels Usuaris, utilitza bases de dades especials emmagatzemades en servidors propis situats a les oficines de Seeweb Srl, via Caldera núm. 21, a Milà, i desenvolupa també totes les altres operacions de tractament a través del personal del Titular disposat en qualitat d’Encarregat, o a través de Responsables externs, també quan es realitzen operacions de manteniment/actualització.
Les dades són, per tant, tractades exclusivament per personal tècnic encarregat del tractament o d’eventuals encarregats d’operacions de manteniment i/o actualització/millora del propi Lloc, d’acord amb els principis d’equitat, legalitat, transparència, pertinença i no excés respecte a les finalitats de recollida i successiu tractament.
Les bases de dades són accessibles únicament per part de persones autoritzades mitjançant mètodes que garanteixen la protecció i privacitat, gràcies a la adopció de mesures de seguretat disposades per evitar la pèrdua de les dades, l’ús incorrecte o indegut i l’accés no autoritzat. Les dades es conserven durant el temps estrictament necessari per iniciar les operacions de tractament de dades de cada Usuari, depenent de les seves eleccions, preferències i indicacions.

Tractament en general
Glacom utilitza les dades dels Usuaris de conformitat amb les operacions que l’Usuari ha triat lliurement mitjançant el propi consentiment, en el moment de la seva recollida o posteriorment, amb la finalitat de complir amb les obligacions previstes per la llei, els reglaments o les directives comunitàries.
Les dades personals són tractades amb instruments automatitzats durant el temps estricament necessari per aconseguir els objectius pels quals ha estat recollides.
Aquest tractament podrà consistir en la recollida, elaboració, registre i/o arxiu de les dades personals. Les dades personals dels Usuaris que sol·liciten documents o material informatiu (respostes a preguntes, enviament de documentació addicional, etc.) són utilitzats exclusivament per dur a terme el servei o la prestació sol·licitada i són comunicats a tercers únicament en cas que sigui estrictament necessari per a satisfer les demandes de l’Usuari.

Operacions de tractament subordinades al consentiment, comunicació i difusió de les dades
Només en cas d’autorització expressa per part de l’Usuari, Glacom, a través del Responsable designat a aquest efecte, procedeix a utilitzar les dades personals dels Usuaris amb l’ajut d’eines automatitzades per al propòsit autoritzat per l’Usuari en cada cas. Per dur a terme amb perfecció les activitats requerides pels Usuaris, Glacom comunicarà les dades personals dels Usuaris, que han sigut aportades per aquests, a societats terceres, co-titulars o responsables externs del tractament, encarregats del desenvolupament de determinades activitats.
Les dades no seran divulgades.

6.    Seguretat
Les dades personals són recollides i emmagatzemades de forma segura, amb l’ajut de mesures i procediments tècnics i organitzatius adequats per salvaguardar i assegurar la informació i les dades recollides a través del Lloc.

7.    Link a continguts externs
El Lloc podria contenir o dirigir a altres llocs web, serveis, xarxes socials o continguts externs que estan fora del control de Glacom. Un cop l’Usuari hagi abandonat el Lloc, Glacom no podrà salvaguardar la seguretat de les dades personals de l’Usuari i ser considerada responsable de la protecció i la privacitat de qualsevol dada personal que l’Usuari hagi proporcionat en altres llocs web.

8.    Drets dels usuaris
D’acord amb l’article 7 del Codi de Privacitat, l’Usuari té dret a obtenir la confirmació de l’existència o inexistència de dades personals, fins i tot si encara no s’ha registrat, i demanar la comunicació de forma intel·ligible.
L’interessat té dret a obtenir informació:
    a) de l’origen de les dades personals;
    b) de les finalitats i modalitats del tractament;
c) de la lògica aplicada en cas de tractament efectuat amb l’ajut de mitjans electrònics;
d) de la identificació del titular, dels responsables i del representant designat d’acord amb l’article 5.2;
e) dels subjectes o categories de subjectes als quals les dades personals poden ser comunicats o poden ser coneguts en qualitat de representant designat en el territori de l’Estat, de responsables o encarregats.
L’interessat té dret a obtenir:
    a) l’actualització, rectificació o, quan sigui d’interès, la integració de les dades;
b) la cancel·lació, la transformació de forma anònima o el bloqueig de les dades tractades violant la llei, incloent aquelles de les quals no és necessària la conservació d’acord amb les finalitats per les quals les dades van ser recollides o successivament tractades;
c) la confirmació que les operacions especificades en els apartats a) i b) han sigut notificades, fins i tot en quant al seu contingut, d’aquells als quals les dades han sigut comunicades o difoses, excepte en el cas que aquest requisit resulti impossible o comporti un ús de mitjans clarament desproporcionat respecte al dret tutelat.
L’Usuari té dret a oposar-se, totalment o en part:
a) per motius legítims al tractament de les dades personals que l’afecte, tot i que pertanyin a la finalitat de la recollida;
b) al tractament de les dades personals que l’afectin amb finalitats d’enviament de material publicitari o de venta directa o per a la realització d’estudis de mercat o de comunicacions comercials.
Els drets anteriorment mencionats poden ser exercits escrivint a Glacom a la següent adreça de correu electrònic: privacy@glacom.com .

9.    Canvis en aquesta Política de Privacitat
Tot i que Glacom en cap cas realitzi operacions de tractament diferents a les expressament autoritzades i/o sol·licitades per cada Usuari, aquesta Política de Privacitat pot ser objecte de canvis per complir amb noves disposicions de lleis o canvis en les polítiques de tractament de dades de Glacom.
Cada versió actualitzada d’aquesta Política de Privacitat es posarà a disposició en el Lloc a la secció específica: Glacom convida per tant tots els Usuaris a consultar periòdicament el Lloc per mantenir-se informat de l’última versió.