GOAL
L’objectiu principal de l’Ambassador Suite Hotel és desenvolupar l’empresa, especialment per millorar l’estructura i les habitacions a través de la planificació de renovació d’una rehabilitació de l’edifici, juntament amb l’adquisició de nous equipaments.
Glacom ha assumit l’encàrrec de trobar qualsevol incentiu, bonificació o finançament existent en el sector turístic en relació al desenvolupament de negoci, la rehabilitació o a la renovació de les instal·lacions.
Strategy

Mai podràs guanyar si mai comences.

Helen RowlandSense més preàmbuls, iniciem amb l’estratègia, no es tracta tant d’una feina operativa sinó d’un temps d’estudi per trobar tot allò que pugui ser d’utilitat. No tingueu dubte que la recerca ben feta de tota la documentació i dels llocs web dels organismes públics, no és quelcom senzill!
El procés preliminar inclou la comparació entre tots els elements subvencionables guanyadors i la identificació del cas que millor s’adapti a les necessitats del client, en aquest cas la bonificació fiscal per rehabilitació d’hotels establert pel Decret Llei num. 83 del 31/05/2014.

Aquest és el procés que hem seguit:
1- Estudi detallat de la subvenció
2- Identificació dels requisits necessaris per a la participació a la subvenció
3- Identificació de costos bonificables
4- Identificació del tipus de subvenció
5- Anàlisi dels mètodes de comptabilitat i de l’ús del crèdit
Action
Mans a la massa! Més ben dit... mans al paper! Hem arribat a la part més operativa, sabem com moure’ns, ara només ens falta reunir tot el necessari des del punt de vista burocràtic. Per ordre cronològic, hem seguit aquests passos:
1- Recull de les dades personals de l’empresa i la determinació de l’admissió del crèdit
2- Recull de la documentació relacionada amb les inversions i la determinació de l’admissió al crèdit
3- Quantificació del benefici
4- Redacció de la documentació necessària per a l’obtenció del crèdit
5- Verificació i revisió legal de la documentació
6- Enviament de la pràctica a l’organisme competent
7- Comptabilitat oficial del crèdit  
Performance
Arriba el moment de mesurar la feina dels nostres agents financers. Ambassador Suite Hotel ha obtingut un crèdit impositiu immediat aplicable del 65% per a tots els costos relacionats amb el manteniment ordinari i extraordinari, la rehabilitació, obra d’eficiència energètica i la compra de bens per l’equipament intern i extern de l’estructura.
Bona feina!

Glacom

Una revolució corporativa i personal enorme

Digital / Seo / Disseny Web / Creativitat / Tecnologia

Cissva

Un projecte a 360 graus, de la fotografia al lloc web

Digital / Disseny Web / Creativitat / Tecnologia

Delta Srl

Subvenció de crèdit fiscal en Recerca i Desenvolupament

Finances / Recerca i desenvolupament

Digital / UX / Disseny Web / Creativitat / Tecnologia

UX / Disseny Web / Creativitat / Tecnologia

UX / Disseny Web / Tecnologia