Internacionalització we do
Contribucions per a totes les empreses que volen ampliar mercat a l'exterior i desenvolupar la seva presència a països estrangers. Mesures de suport a l’exportació tant operatives com analítiques.
Recerca i desenvolupament we do
Crèdit fiscal del 50% (límit màxim de 20 milions d'euros / any) atorgat pel Ministeri de Foment Econòmic en suport a les empreses en relació a totes les despeses realitzades des del 2012 fins al 2014 en el àmbit de Recerca i Desenvolupament per a la innovació i la competitivitat en els mercats.
Eco-sostenibilitat we do
Finançament per a empreses que inverteixen recursos en l'àmbit de l’eco-sostenibilitat, per millorar la seva eficiència energètica, reduir l'impacte en el medi ambient, protegir la biodiversitat, reduir el consum i donar preferència a les energies renovables.
Start Up we do
Subvencions i contribucions públiques d’interès per a les empreses StartUp, per tal de donar-los suport en el començament de la seva activitat i afavorint, així, aquesta nova classe empresarial, ja sigui per a activitats de tipus més clàssiques com per les més innovadores.
Indústria 4.0 we do
Mesures concretes per a empreses que volen aprofitar les oportunitats relacionades amb la quarta revolució industrial, fomentant la inversió en matèria d'innovació, competitivitat i optimització de la producció.
Desenvolupament empresarial we do
Contribucions nacionals i regionals per donar suport a totes les inversions de la companyia destinades a millorar l'equipament, la maquinària, els locals immobiliaris i l'organització de la producció.
Augment de liquiditat we do
Préstecs per millorar l'estructura financera d'una empresa, amb l'objectiu de modular el deute, restablir la liquiditat, donar suport a la compra de recursos i maquinària, augmentar el capital i anticipar futures recaptacions.