Web Design

La creació d’un lloc web implica el treball de diferents perfils professionals: l’analista que recull totes les dades que facilita el client, el dissenyador que projecta el layout del lloc web, l’informàtic que converteix tota la informació en codis i dinamitza els elements i el copywritter que redacta els textos. L’arquitectura del lloc web no pot prescindir de cap d’aquestes figures professionals.

Un bon projecte de disseny web ha de complir alguns requisits: per una banda la usabilitat i l’accessibilitat, i per l’altre l’ immediatesa, l’ordre, la originalitat, la claredat i l’ interès. El dissenyador web utilitza el software com editor web i fulls d’estil en cascada per tal de construir l’arquitectura. Per tal d’optimitzar el lloc web en els cercadors cal respectar determinades regles estructurals.Glacom és capaç de construir llocs web professionals W3C (World Wide Consortium), accessibles per a tots els navegadors web, també els navegadors per a no vidents. Les normes i suggeriments per tal d’optimitzar tots els llocs han estat emeses pel consorci W3C amb la finalitat de desenvolupar tota la potencialitat del web.