Vídeo marketing

El vídeo marketing s’ocupa de projectar i realitzar vídeos empresarials per tal de presentar un producte i/o servei.

En quin cas és realment útil realitzar vídeo marketing? Molt senzill, el vídeo és la millor opció sempre que el missatge pugui perdre detalls importants utilitzant altres mitjans.
El vídeo és un instrument complert: conté imatge, música, paraula... atrapa de seguida i té un gran potencial comunicatiu. La principal característica que el diferencia de qualsevol altre instrument és la resposta emotiva que rep l’usuari que mira i escolta.
Està clar que aquesta resposta pot ser tant positiva com negativa, ”l’emoció” a través d’un vídeo arriba de manera molt ràpida (alguns estudis demostren que la primera impressió que té l’usuari arriba abans dels 15 segons) i és per això que és necessari estudiar bé totes les parts del vídeo: inicial, central i final.

Quin és el veritable secret del vídeo marketing? No hi ha dubte, l’estratègia funciona quan arriba un vídeo interessant a l’usuari i aquest és capaç de dedicar el seu temps per veure’l. El vídeo ha d’entretenir, informar o ensenyar.