Social Media Marketing

El Social Media Marketing s’ocupa de generar visibilitat i millorar la pròpia reputació en les xarxes socials i en la comunitat virtual. Avui en dia les plataformes socials estan molt freqüentades, i és per això que és important aprofitar el tràfic per tal de promoure l’empresa i els propis serveis i/o productes.

El passat “boca a boca” de persona a persona es realitza avui compartint per Facebook, retwuitant amb Twitter, a través de vídeos per Youtube i tants d’altres. La força que té el Social Media Marketing està en la relació directa que s’instaura entre l’emissor (l’empresa) i el receptor (l’usuari): El públic al que s’arriba és molt ampli i variat, i el client potencial pot interactuar, comentar i aconsellar. És precisament aquesta relació la que determina l’èxit d’un bon pla de Social Media Marketing: quanta més implicació tingui l’usuari més gran serà la resposta en l’estratègia promocional.  

Què pot fer una empresa a través del Social Media Marketing?
-proporcionar informació i actualitzacions al públic en temps real
-crear una xarxa social dels usuaris interessats en els productes i/o serveis
-millorar les pròpies estratègies i ofertes en base al feedback dels usuaris
-expandir la pròpia cartera de clients potencials

Quines són les xarxes socials més importants? A la xarxa en trobem un gran nombre: Facebook, Twitter, Google plus, Linkedin, VKontakte, Youtube, Pinterest, Thumblr, Flikr, Reddit… però no totes seran les adequades, cada empresa tindrà una o vàries plataformes socials que seran les convenients per presentar o promocionar l’empresa.