Posicionament (SEO/SEM)

SEO Search Engine Optimization

El SEO comprèn totes les activitats i estratègies per tal de millorar el posicionament en els cercadors de la web. ¿Com ho mesurem? Un bon pla SEO ha d’incloure totes les frases clau estratègiques per a l’empresa al cim dels cercadors.


SEM Search Engine Marketing
El SEM inclou aquelles activitats de web marketing destinades a guanyar visibilitat en els cercadors. L’objectiu és posar a disposició la web de la forma més òptima, desenvolupar estratègies de promoció a la xarxa i verificar la seva eficàcia amb les eines d’anàlisi. Glacom s’ocupa dels plans SEO i SEM per a qualsevol empresa. El nostre equip està format per professionals que es dediquen al posicionament en els cercadors SEO, aquests treballen “in site”, directament en el lloc web (arquitectura de la web, pàgines de contingut, meta tags, actualitzacions etc.) i de professionals especialistes en marketing SEM, aquests treballen “off-site” o en elements externs que tenen influència en el funcionament de la web (link building, reputació online, email marketing etc.)

La optimització SEO/SEM d’un lloc web té com a objectiu millorar el posicionament en els cercadors i, en conseqüència, augmentar la visibilitat dels productes i/o serveis proposats per la mateixa empresa.