Copywriting

El copywriting  es tracta d’un art, l’art d’harmonitzar la bona escriptura amb les exigències de visibilitat i posicionament en els cercadors.

Glacom és una empresa de copywriting. Entenem per “copywriting” la redacció de textos periodístics originals i creatius, amb la finalitat d’optimitzar el posicionament en els cercadors, estan escrits per copywriters especialitzats en el sector específic de l’empresa que sol·licita el servei. El contingut de text profunditza en la temàtica i les qüestions relatives als productes i/o serveis de l’empresa i del sector en general.

Quines característiques conté el servei de copywriting de Glacom? Tots els textos estan escrits per escriptors professionals i competents, respectant totes les regles gramaticals i la lògica de la llengua. Allò que els farà especials serà la creativitat i l’originalitat dels escrits, però el secret està en que siguin capaços d’explicar a l’usuari de manera clara i immediata els serveis i/o productes de l’empresa i al mateix temps crear interès i curiositat pel tema.
Glacom consta d’un equip de copywriters experts i qualificats en tots els sector de mercat: legal, mèdic, enginyeria, turístic, culinari, pedagògic, lingüístic, etc.