Content Marketing

Podem afirmar que el Content Marketing és el motor de tot el Web Marketing, el contingut de text és la mesura amb la que es premia i es dona visibilitat al lloc web. El contingut és el mitjà que condiciona l’èxit de l’estratègia comunicativa inicial.

Per Content Marketing entenem la creació i intercanvi de contingut de text original, interessant i inèdit, amb la finalitat de guanyar visibilitat en els cercadors, satisfer les qüestions per part dels usuaris, comunicar amb el destinatari final de la manera més clara i directa, entretenir i interessar... i com a resultat, després, obtenir beneficis.

El tràfic obtingut del lloc web és la mesura per avaluar un bon pla de Content Marketing. Si el text és de qualitat, té un contingut rellevant, adequat a la demanda de l’usuari i genera interès, el tràfic i les visites no faran altra cosa que augmentar, tot això canalitzat per un bon posicionament i visibilitat en els cercadors.

Distribuir contingut de bona qualitat li crea a l’empresa un important valor afegit, fidelitzant un nombre important d’usuaris. Això reforça la posició de leadership, millora la reputació de la web, implica i porta necessariament a l’adquisició de nous clients. Aquests són els passos per a un estudiat i pròsper Content Marketing Plan.