Optimització de processos

Estratègies per millorar l’organització, l’eficiència i la productivitat de la teva empresa per tal d’eliminar tots els problemes i aspectes ineficients en relació al temps, els recursos i la mà d’obra.

Optimització dels processos per a qualsevol empresa

L'optimització dels processos de negoci és una eina que ajuda a les empreses a millorar la seva eficiència productiva i, per tant, a la capacitat de generar beneficis. Qualsevol tipus d'empresa, de la més petita a la més gran, pot sol·licitar aquest servei; òbviament amb diferents graus d’aprofundiment i intervenció segons quina sigui la necessitat de cadascuna. Els avantatges resultants són rellevants per a totes les realitats.
La particularitat d'aquests projectes és que són totalment a mida i personalitzats.

Un projecte personalitzat

Una intervenció aprofundida i feta a mida per al Client

La tecnologia del software avançada i innovadora, combinada amb el coneixement i l'experiència d’assessors i enginyers especialitzats, ens han donat l'oportunitat de crear un departament a Glacom per a l'optimització, la digitalització i l’automatització dels processos empresarials. El servei es desenvolupa en aquests tres nivells de complexitat:

1 - Optimització de processos de negoci

2 - Digitalització de processos de negoci

3 - Automatització de processos de negoci

El tipus d'intervenció i el grau d’aprofundiment de l'anàlisi es decideixen en funció de les necessitats específiques del Client.

Els diversos passos d’intervenció

L’aprofundiment d’anàlisis dels processos de negoci

1 – Optimització dels processos de negoci

Reorganització dels recursos de l'empresa de forma més eficient, segons la filosofia Lean Production, mitjançant el mapeig de processos, per tal d'eliminar problemes i ineficiències. L'objectiu és aconseguir que el flux de valor en els processos sigui excel·lent, aconseguint un augment en la facturació, en el nivell de servei i en la qualitat, juntament amb una reducció de costos i de temps, en consonància amb els principis del Toyota Production System.

Construcció de procediments comuns
Emmagatzematge d’informació
Organització de les funcions del personal
Ús correcte i actualitzat del software
Formació dels treballadors

2 – Digitalització dels processos de negoci

Ús d'una tecnologia innovadora i user friendly per digitalitzar les activitats de l'empresa i proporcionar de manera automàtica (i també gràficament) dades sobre l'evolució de les comandes, la comptabilitat, el seguiment del temps de treball, l’assignació d'activitats i molt més.

Automatització de les activitats empresarials
Sistema del progrés de comandes
Comptabilitat analítica digital
Seguiment del temps de treball
Funcions CRM per al departament comercial

3 – Automatització dels processos de negoci

Intervenció informàtica vertical i personalitzada per automatitzar els processos de l'empresa, mitjançant connexions i enllaços entre maquinària, software i personal. En aquest cas el treball és extremadament complex i suposa la creació d'un sistema empresarial totalment automatitzat, únic i específic.

Connexió de tecnologies existents
Construcció d’un únic sistema automatitzat
Personalització del software o de les aplicacions informàtiques
Organització ordenada de dades complexes
Formació dels treballadors

“Algun día les màquines podran resoldre tots els problemes, però mai cap d’elles podrà plantejar-ne un.”- Cit. A. Einstein

🚀We are hiring!

We are hiring!

Glacom