Informació legal i política del lloc web

1. Informació Legal
Glacom Italia S.r.l. semplificata

Seu legal: Via Trento, 124 – 25088 Toscolano Maderno (BS) Itàlia

Codi Fiscal i P. IVA: 03482190984

REA: BS/537979

2. Links a altres llocs web

Dins del present lloc web www.glacom.it  (d’ara endavant el “Lloc”) podria trobar links (enllaços) a altres llocs, alguns dels quals informats per Glacom Italia S.r.l. i alguns per altres gestors. Aquests links s’han inclòs per donar un servei i una via addicional d’accés a la informació continguda als diferents llocs web. No hem avaluat tota la informació continguda en aquests llocs web i no som responsables del contingut dels diferents llocs web ni dels productes i/o serveis que puguin ser oferts per aquests. Els llocs web d’altres gestors externs a nosaltres poden contenir informació sobre la qual Glacom Italia S.r.l. pot estar d’acord o no.
L’existència de links a altres llocs web no ha de ser interpretada com una aprovació per part de Glacom Italia S.r.l. del contingut dels llocs als quals accedeix. Termes i condicions diferents respecte al Lloc poden trobar aplicació en l’ús de llocs als quals ha sigut dirigit a través d’un o més links.

3. Exactitud, completesa i actualitat de la informació disponible al Lloc

Glacom Italia S.r.l. no és responsable si la informació disponible al Lloc no és exacta, completa o actualitzada. El material present al Lloc proporciona una informació de tipus general i per aquest motiu no s’hauria de prendre en consideració per prendre decisions rellevants sense haver consultat abans altres canals informatius més complets i actualitzats. Amb aquest objectiu el convidem a posar-se en contacte directament amb Glacom Italia S.r.l. Sigui quina sigui l’acció que emprengui, quedarà exclusivament al seu càrrec i risc. Aquest Lloc pot contenir també un arxiu històric d’informació, que òbviament no serà actualitzat i que serà subministrat únicament per a la seva consulta.
Ens reservem en qualsevol cas el dret a modificar els continguts del Lloc en qualsevol moment.

4. Propietat Intel·lectual

L’accés al Lloc li dóna el dret d’ús privat i no exclusiu d’aquest.
Tots els articles, fotografies i altre material present al Lloc són de propietat de Glacom Italia S.r.l., o estan autoritzats amb el permís dels propietaris i estan subjectes a drets d’autor i altres drets de propietat intel·lectual.
Les marques comercials, els logotips, els personatges (d’ara endavant les “Marques”) presents al Lloc pertanyen a Glacom Italia S.r.l.. La navegació pel Lloc no dóna dret a cap llicència d’ús o a qualsevol dret d’ús de les Marques visualitzades al Lloc. L’ús fraudulent de les Marques o de qualsevol altre contingut present al Lloc està terminantment prohibit. Glacom Italia S.r.l. exercitarà plenament els seus drets en matèria de propietat intel·lectual contra aquells qui facin un ús incorrecte o fraudulent de les Marques, del Lloc i dels continguts en ells presents.

5. Responsabilitat

Glacom Italia S.r.l. no ofereix garanties de cap tipus, expresses o implícites, incloses les relatives a la comercialització i adequació per a un fi determinat i qualsevol garantia que el material present al Lloc no sigui ultratjant, que l’accés al Lloc pugui ser interromput i lliure d’errors, que el Lloc sigui segur o que la informació sigui completa, detallada o actualitzada.
Si descarrega qualsevol tipus de material del Lloc, ho fa sota la seva pròpia responsabilitat i risc. Serà responsable de qualsevol dany al seu sistema informàtic o pèrdua de dades deguda a possibles “download”. Cap consell o informació, escrita o oral, obtinguda de Glacom Italia S.r.l. o present al Lloc podrà ser considerada una forma de garantia.

6. Limitació de la responsabilitat

En la mesura del permès per la llei, vostè és conscient i accepta que Glacom Italia S.r.l. no serà responsable per danys directes, indirectes, accidentals, específics, conseqüents, punitius o qualsevol altre dany relacionat amb, o resultant de l’ús o incapacitat d’utilitzar el Lloc o qualsevol altre lloc al qual hagi pogut accedir a través d’un enllaç present en el Lloc o qualsevol altra acció que haguem emprès o interromput com a conseqüència d’un missatge de correu electrònic seu. Això inclou danys per errors, omissions, interrupcions, defectes, cancel·lacions, virus informàtics, pèrdua d’avantatges, pèrdua de dades, accés no autoritzat i alteracions en la transmissió de dades, i qualsevol altra pèrdua evident o no evident.